Skip to main content

Edora kan med stor glæde fortælle, at vores kontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er forlænget med 1 år. Edora er leverandør til STAR på en samlet kontrakt omkring agilt samarbejde i STAR City med ansvar for EESSI-leverancen. EESSI er et IT-system, som skal hjælpe sociale sikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert – i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af den sociale sikring.

Det er en særlig kontrakt, hvor leverandøren bliver målt på sine kompetencer på flere felter. STAR lægger i kontrakten vægt på samarbejde på tværs mellem deres fire leverandører, der er samlet i et kontorfællesskab. Udviklingsarbejdet foregår i agile teams, som har konsulenter fra flere leverandører. Hver leverandør har et ansvarsområde. Styrelsen måler deres leverandørteams i ansvarsområdet på kvalitet, fremdrift, produktivitet, tværgående samarbejde og som noget særligt i en leverandørkontrakt, medarbejdernes trivsel. Leverandørerne konkurrerer ikke på produkter, men på gode kompetencer. Edora har fået en meget positiv tilbagemelding fra STAR.

Styrelsen oplever, at Edora er gode til at varetage ansvarsområdet EESSI med en stor forretningsmæssig forståelse. Styelsen lægger også vægt på det gode teamwork, hvor konsulenterne samarbejder på tværs af leverandører. Her er Edoras konsulenter dygtige til at formidle de svære tekniske budskaber til ikke-tekniske folk.

Du kan læse mere om EESSI projektet her.