Skip to main content

Robusthedskommissionen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop fremlagt deres anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen, og her er den gode nyhed: Digitalisering og teknologi er i centrum som nøgleværktøjer til at tackle sundhedsvæsenets udfordringer.

Udover robusthedskommisionen har IT-Branchen analyseret sig frem til, at man ved at udbrede ganske få modne og brugervenlige teknologier kan der ”frigives op mod 3.000 sundhedsfaglige medarbejdere, samtidig med at; ”det gode patientforløb styrkes og beslutninger og arbejdsgange forbedres”.

At der fra flere sider peges på digitalisering, ser vi naturligvis med glæde på hos Edora A/S. Ikke kun fordi, at vi kan levere løsningerne, men fordi digitalisering simpelthen er den bedste løsning til at hjælpe sundhedssektoren igennem de kommende års flaskehalsproblemer.

De digitale anbefalinger

Her er opsummeret det væsentligste:

Nationalt Prioriteringsråd: Det skal prioritere og frigive ressourcer til sundhedsvæsenets kerneopgaver gennem investeringer i teknologi.

Kompetencer på tværs: Samarbejde og deling af kompetencer via digitale løsninger på tværs af geografi og sektorer.

Digitalt og teknologisk først: Digital teknologi skal være førstevalget i sundhedsvæsenet for arbejdskraftskrævende, standardiserbare opgaver.

Bedre rammer for teknologi: Eksploration af nye økonomiske modeller og modernisering af lovgivningen for at fremme teknologisk udvikling og dataudveksling.

Styrkelse af digitale kompetencer: Øget teknologiforståelse i uddannelserne, stillinger der kombinerer klinisk arbejde og teknologiudvikling, samt ledelseskurser og vejledning for sundhedspersonale.

Digitalisering frigør flere ‘varme hænder’

Sundhedsvæsenet i Danmark står over for massive udfordringer. Manglen på personale er akut, med over 5.000 ubesatte stillinger i sundhedssektoren i dag, og 3200 SOSU’er på vej på pension. Men løsningen er ikke at ansætte flere hænder, for de findes simpelthen ikke. I stedet skal vi benytte teknologi til at effektivisere og frigøre tid til personalet, så de kan fokusere på patienterne.

Hos Edora er vi allerede i gang. Blandt andet bruges vores WFP Bookingløsning allerede nu indenfor sundhedsområdet på kommunal basis. Blandt andet hos Viborg Kommune, Viborg Municipality. Tilgangen er, at hjælpe sundhedsvæsenet med at optimere ressourceallokeringen, forbedre arbejdsgangene og frigive tid til patientpleje. Vores mål er at gøre teknologien til en integreret del af hverdagen i sundhedsvæsenet.

Edora opfordrer regeringen og sundhedsministeren til sammen med kommuner og regioner at udarbejde en ambitiøs plan for udbredelse af kendte løsninger. Vi skal investere i fremtiden og give vores sundhedspersonale de redskaber, de har brug for, for at levere den bedst mulige pleje.