Skip to main content

Case: Batch Kontrol System

Udvikling af skræddersyet system til Strandmøllen.

Strandmøllen havde brug for et stykke software til styring af produktions- og påfyldningsprocesserne ifm. produktionen af medicinske og industrielle gasser. Det vil sige bl.a til styring af PLC’en, men overordnet set til styring af hele produktionsprocessen.

De havde behov for større driftssikkerhed, mere funktionalitet og hurtigere svartider end hvad diverse standardsystemer kunne tilbyde. Strandmøllen bad derfor Edora om hjælp til udvikling af et skræddersyet batch kontrol system.
Formålet med systemet er at sikre høj og dokumenteret kvalitet i deres produktion af medicinske gasser.

Fleksibilitet

Batch kontrol systemet er først og fremmest kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet. Dette bl.a. i forhold til ændringer i de recepter, der ligger bag produktionen af de enkelte gasser, men også i forhold til nye processer og ændringer i produktionsprocesserne i øvrigt. Ændringer versioneres og styres centralt via den webbaserede brugerflade. Fleksibiliteten er sikret via et modulopbygget design. Her gør en generel struktur det muligt at designe en avanceret proces via den logiske brugergrænseflade.

Skaler- & Konfigurerbart

De hurtige svartider er sikret ved hjælp af lokal dataopsamling med mulighed for ø-drift samtidig med, at data overføres til en central database med mulighed for datamining.

Produktionsprocessen opbygges og styres via en logisk webbaseret brugerflade med mulighed for avanceret rettighedsstyring og opsætning af kvitteringsfunktioner. Systemet er fuldt skalér- og konfigurérbart. Det er designet med henblik på løbende optimering og udvikling af nye produktionsprocesser, recepter og produkter.

BKS fastholder Strandmøllens førerposition inden for kvalitetsgasser

Strandmøllen er ISO 9001-certificeret og fremstiller gasser af meget høj og ensartet kvalitet til brug inden for industri, håndværk og sundhedssektoren. Systemet har været centralt for, at Strandmøllen kan fastholde førerpositionen i Skandinavien ved at levere kvalitetsblandinger efter opdaterede recepter. Systemet sikrer, at recepter ajourføres ét sted, og at disse automatisk slår igennem i produktionsmiljøet på fabrikkerne i Skandinavien. Systemet er skalerbart og modulopbygget, hvilket understøtter Strandmøllen i at være førende inden for sit felt.

“Edoras konsulenter har en meget høj faglighed og stor forståelse for vores forretningsbehov, derfor har vi arbejdet sammen i rigtig mange år”

Per FrølichTeknisk chef Strandmøllen A/S
Spørgsmål?

Ring til Rasmus

Hør mere om løsningen og Edoras erfaring med kvalitetstyring og integration af komplekse systemer. Kontakt Rasmus Skovmark på +45 61 71 07 70

  • Skræddersyede løsninger
  • Udvikling af software til medicinsk brug (GAMP)
  • Skalérbare og modulopbyggede systemer
  • Systemintegration
  • Flerleverandørsamarbejde