Skip to main content

Case: Klimakompas

Som én ud af fire leverandør på Erhvervsstyrelsens rammeaftale, har Edora stået for

udvikling af Klimakompasset 2.0

- en online CO2-beregner.

Fra excel-ark til online CO2-beregner

På Virksomhedsguiden kunne virksomheder før downloade et avanceret excel-ark, hvor der kunne indtastes data og emission. Baseret på oplysningerne ville virksomhederne kunne få udregnet deres CO2-udledning. Med projektet Klimakompasset 2.0 havde Erhvervsstyrelsen behov for at få omdannet excel-løsningen til en SPA (Single Page Application).

Mere fleksibelt og brugervenligt

Edora har stået for at udvikle herunder designe den nye online CO2-beregner, og ligeledes lavet integrationer til bl.a. NemID/MitID. CO2-beregneren er opbygget således, at virksomhedsbrugeren ikke skal bekymre sig om andet end at fremfinde de relevante forbrugsdata f.eks. strømforbruget (KWH), og så indtaste dem ind i løsningen. Klimakompasset hjælper virksomhederne på en mere brugervenlig og fleksibel måde. Med løsningen kan f.eks. flere brugere fra samme virksomhed logge ind, indtaste og gemme oplysninger, hvilket betyder, at de slipper for at sende et excel-arket frem og tilbage internt for at beregne det samlede forbrug.

"Projektet har givet Edora mulighed for som ny leverandør at tilegne sig vores samarbejdsprocesser,
samtidig med at de har udviklet en ny løsning
indenfor et forretningsmæssigt højt prioriteret klimaområde.
Løsningen er bl.a. baseret på nyeste cloudteknologier. Edoras udviklere har generelt vist, at de behersker dette,
og de har via erfaringerne i projektet samtidig også bidraget med input til ”modning” af Erhvervsstyrelsens cloud-setup."

Henrik Døcker, IT-Projektleder i Erhvervsstyrelsen

Målet om en grønnere fremtid

CO2-beregneren bruges i dag af virksomheder, der gerne vil danne sig et overblik over deres klimaaftryk på jorden.
Klimakompasset gør virksomhederne bevidste om, hvilket forbrug i virksomheden, som bidrager til udledning af CO2.

Baseret på beregningerne kan virksomhederne igangsætte initiativer,
der har til formål at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Det er derfor et vigtig værktøj for at kunnne mindske klimaaftryk og gøre noget ved klimaforandringerne. Intentionen med Klimakompasset er, at det på sigt for virksomhederne også bliver obligatorisk at indberette klimaregnskabet på lige fod med de økonomiske regnskaber.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Hør mere om løsningen og Edoras erfaring med udvikling af IT-løsninger til Erhvervsstyrelsen. Kontakt Mads Hedegaard på +45 21 26 05 50

  • Systemintegration
  • Agil udvikling