Skip to main content

Optimering af borgerservice med WorkForce Planner (WFP) i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indført en innovativ tilgang til at forbedre borgerservicen ved at implementere WorkForce Planner (WFP). Initiativet sigter mod at give borgerne øget medbestemmelse og samtidig reducere administrationsbyrden for sagsbehandlerne.

Selvbooking med fokus på borgernes medbestemmelse

WorkForce Planner’s selvbooking løsning har understøttet Socialforvaltningens processer:

Henrik Velin, Enhedschef i Socialforvaltningen, udtaler, “Vi bestræber os hele tiden på at tilbyde den højest mulige service til vores borgere. Derfor er det naturligt for os, at man som borger kan få medbestemmelse på, hvornår samtalerne med os bliver afholdt.”

Effektiv koordinering med automatiseret mødeindkaldelse

En central fordel ved WorkForce Planner er selvbooking funktionen: Når en borger selv booker en aftale, der passer ind i deres hverdag, sendes mødeindkaldelsen automatisk til den pågældende sagsbehandlers Outlook-kalender. Det eliminerer behovet for manuel koordinering og sparer betydelig administrationstid for sagsbehandlerne.

Henrik Velin tilføjer, “WFP skal også automatisk påminde borgeren om mødet, så vi mindsker risikoen for udeblivelser. Alt i alt skal sagsbehandlerne have mere tid til de vigtige opgaver, der omhandler borgerne.”

Målbare resultater

I september blev der gennemført 200 bookinger ved hjælp af WorkForce Planner. Den automatiserede påmindelsesfunktion udsendte også 1.000 SMS’er, hvilket effektivt forebygger udeblivelser og sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Bedre muligheder for borgerne

Sammen med Københavns Kommune er WorkForce Planner (WFP) med til at give borgerne de bedste muligheder for at sikre konsultation og hjælp, især inden for områder som stof- og rusmiddelbehandling. Det understreger engagementet Københavns Kommune har i at levere specialiseret og tilgængelig støtte til borgerne.

WFP i Socialforvaltningen

Implementeringen af WorkForce Planner har vist sig at være en nøglefaktor i Københavns Kommunes Socialforvaltning bestræbelser på at optimere borgerservicen. Selvbooking og automatiseret mødekoordinering har ikke kun styrket borgernes indflydelse, men har også frigivet værdifuld tid for sagsbehandlerne. Med konkrete resultater og forbedrede muligheder for borgerkonsultation repræsenterer WFP en betydelig fordel for Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør mere om, hvordan I ville kunne bruge en WFP-løsning i jeres kommune.

  • Online Booking og selvbetjening via kommunens hjemmeside
  • Digitalt check-in
  • Overblik på tværs af forvaltninger
  • Effektivisering af sagsgange