Case: Batch Kontrol System

Systemet sikrer høj og dokumenteret kvalitet i produktionen af medicinske gasser.

Strandmøllen

I forbindelse med Strandmøllens produktion af medicinske og industrielle gasser, havde Strandmøllen brug for et stykke software til styring af produktions- og påfyldningsprocesserne, det vil sige bl.a til styring af PLC'en, men overordnet set til styring af hele produktionsprocessen. De havde behov for større driftssikkerhed, mere funktionalitet og hurtigere svartider, end hvad diverse standardsystemer kunne tilbyde, og Strandmøllen bad derfor Edora om hjælp til udvikling af et skræddersyet batchkontrolsystem.

Batch kontrol systemet er først og fremmest kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet, bl.a. i forhold til ændringer i de recepter, der ligger bag produktionen af de enkelte gasser, men også i forhold til nye processer og ændringer i produktionsprocesserne i øvrigt. Ændringer versioneres og styres centralt via den webbaserede brugerflade. Fleksibiliteten er sikret via et modulopbygget design, hvor en generel struktur gør det muligt at designe en avanceret proces via den logiske brugergrænseflade. De hurtige svartider er sikret ved hjælp af lokal dataopsamling med mulighed for ø-drift, samtidig med at data overføres til en central database med mulighed for datamining.

Produktionsprocessen opbygges og styres via en logisk webbaseret brugerflade, med mulighed for avan-ceret rettighedsstyring og opsætning af kvitteringsfunktioner. Systemet er fuldt skaler- og konfigurerbart og er designet med henblik på løbende optimering og udvikling af nye produktionsprocesser, recepter og produkter.

BKS fastholder Strandmøllens førerposition indenfor kvalitetsgasser

Strandmøllen er ISO 9001-certificeret og fremstiller gasser af meget høj og ensartet kvalitet til brug indenfor industri, håndværk og sundhedssektoren. Systemet har været centralt for at Strandmøllen kan fastholde førerpositionen i Skandinavien ved fortsat at levere kvalitetsblandinger efter opdaterede recepter til kunderne. Systemet sikrer at recepter ajourføres et sted, og disse automatisk slår igennem i produktionsmiljøet rundt omkring på fabrikkerne i Skandinavien. Systemet er skalerbart og modulopbygget, hvilket understøtter Strandmøllen i at være førende inden for sit felt.

"Edoras konsulenter har en meget høj faglighed og stor forståelse for vores forretningsbehov, derfor har vi arbejdet sammen i rigtig mange år"
Per Frølich, teknisk chef Strandmøllen A/S

Ring til Rasmus

Kontakt Rasmus Skovmark +45 61 71 07 70, og hør mere om løsningen og Edoras erfaring med kvalitetstyring og integration af meget komplekse systemer.