Case: Enterprise integration

Vi udvikler Danmarks største fællesoffentlige integrationsplatform!

Backend for beskæftigelsesindsatsen

 

Det fælles Datagrundlag, DFDG er en af landets største fælles databaser og integrationsplatforme, som indsamler data fra 94 kommunale jobcentre, 26 a-kasser og et stort antal øvrige aktører på beskæftigelsesområdet. Data udstilles til de samme parter og til alle ledige borgere og modtagere af offentlige ydelser gennem en række websites i form af XML-baserede webservices.

 

Integrationerne foregår i dag primært via XML-baserede webservices. En væsentlig del af opgaven består i at forny og udbygge integrationerne og at udstille data via webservices. Disse opdateringer skal samtidig koordineres med de aftagere, der er afhængige af datagrundlaget fra DFDG. Adgangen til DFDG data sker via sikre system-til-system adgange baseret på certifikater.

 

DFDG er helt central i styringen af en række offentlige udbetalingssystemer, hvorfor datakvalitet og datavalidering er vigtig. Systemet har indbygget en række mekanismer, som sikrer mod dobbelte data og som sikrer, at data er tilgængelige for de modtagende systemer. Det tætte samarbejde med de øvrige leverandører til beskæftigelses­området er nødvendigt for at sikre kvalitet og stabilitet i løsningerne.

 

 

Support og dynamisk videreudvikling

DFDG har en egen brugergrænseflade LSS, (Landssupportsystemet), hvor Landssupporten kan arbejde med DFDG og fejlsøge, teste og hjælpe dataaftagerne. Data udstilles og benyttes i workflows hos de forskellige parter på beskæftigelsesområdet (A-kasser, jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige kommu­nale enheder). Der vedligeholdes en særlig onlinedatabase, som stilles til rådighed for de eksterne parter.

 

DFDG understøtter den gældende lovgivning, hvilket kræver en dynamisk platform, der inden for nogle korte varslingsperioder skal kunne opdateres.

 

 

"Med over 2 mio. daglige servicekald til vores software er vi også klar til at påtage os opgaven med jeres backend system"
Rasmus Skovmark, CTO i Edora

undefined

Ring til Rasmus

Kontakt Rasmus Skovmark +45 61 71 07 70, og hør mere om løsningen og Edoras erfaring med store fælles databaseløsninger og integrationsplatforme.

 

  • Fællesoffentlige databaser
  • Agil udvikling og lovvedligeholdelse
  • Systemintegration
  • Flerleverandørsamarbejde