Case: Booking til alle jobcentre

Online booking og planlægning af møder med ledige borgere

Edora har udviklet Jobcenter Planner, som implementeres i alle landets jobcentre

Da Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR) i efteråret 2010 skulle vælge en it-løsning til at håndtere mødeplanlægningen med de ledige borgere, faldt valget på Edoras standardløsning Smartsuite. Løsningen blev hurtigt implementeret i 3 pilotkommuner, København, Gentofte og Næstved, som har oplevet at:

 • Borgerne er glade for at kunne booke
 • Fremmødeprocenten stiger, når borgerne selv har booket tidspunktet
 • Borgerne er mere velforberedte, når de møder frem

Visionen for it-løsningen

 STAR's vision for planlægningsløsningen var at:

 • At give borgere mulighed for, at betjene sig selv på nettet i forhold til Jobcenteret, og dermed i højere grad selv kunne tage ansvaret for kontakten med jobcenteret
 • At gennemføre kontanthjælps-, sygedagpenge- og beskæftigelsesreformernes krav om, at alle målgrupper i jobcentrene skal kunne booke og ombooke samtaler
 • At lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid der anvendes på administration
 • At understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved øget selvbetjening.

Visionen blev nået gennem et tæt og agilt samarbejde

Jobcenter Planner er udviklet ved brug af den agile metode Scrum i et tæt, dagligt samarbejde mellem STARs product owner og projektmedarbejdere og Edoras scrumteam. Denne samarbejdsform har været ideel for STAR, da det løbende har været muligt at prioritere de user stories, der giver størst værdi for brugerne.

"Det er en bedre service overfor borgerne. De kan selv gå ind og booke en ny tid - det gør det meget nemmere. Vi kan gå ind i tidslinien i Planner og så se, hvor mange konsulenter, der rent faktisk er til rådighed. Systemet sikrer, at vi ikke kan overskride vores falddatoer for aktivering og samtalerettidighed"
Per Jørgensen, beskæftigelseskonsulent
"Det har været afgørende for os, at vejlederne har 100% styr på deres egne kalendere. Når markedet om få måneder bliver givet frit, står vi klar med WFP, som udover at udstille jeres tider på jobnet.dk også fungerer fra egen hjemmeside, borger.dk og jeres andre forvaltningsområder"
Mads Hedegaard, direktør i Edora

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og hør om WorkForce Planner og om hvordan vi kan hjælpe jer med at gøre jeres jobcenterløsning endnu mere effektiv.

 

 • Kalenderintegration
 • Fremmøderegistrering og Digital Reception
 • Digital post og NemLog-in
 • Varslinger med sms og mail

Læs mere på www.workforce-planner.dk