Case: WFP til hele Viborg kommune

booking af tid, indkaldelse til screening og digitalt check-in/ud

Edora og Viborg kommune indgår strategisk samarbejde om WFP

Som et led i den kommunale strategi ønsker Viborg Kommune et paradigmeskift i forhold til serviceringen af borgerne. I stedet for den traditionelle indkaldelse af borgere til aftaler med kommunen, som den initierende og styrende part, ønsker Viborg Kommune i højere grad, at aktivere borgerne som initiativtagerne, og på den måde placere mere af ansvaret hos borgerne selv. Målsætningen for den kommunale strategi er blandt andet, at opnå et bedre medborgerskab og en øget grad af samskabelse.

Denne strategi og det fokus afspejles også i digitaliseringsstrategien. Således er der i Sundhedscenteret og Borgerservice et generelt behov for, at effektivisere manuelle arbejdsgange gennem en øget digitalisering i kontakten med borgeren. Det skal resultere i en mere effektiv og fleksibel service for borgeren, lige så vel som ressourcerne brugt på manuelle arbejdsgange skal reduceres gennem digitaliseringen.

 

WFP skal bruges på tværs af forvaltninger

WFP indeholder en række funktioner, som giver stor værdi på tværs af forvaltninger og kommer til at fungere kontaktmodul for hele Kommunen.

Forud for beslutningen om at vælge Edora har Viborg kommune i samarbejde med Edora gennemført et Match- og Servicetjek, som har klarlagt business casen i forhold til Viborg Kommunes nuværende IT-fagsystemer og den kommunale infrastruktur i Sundhedscenteret og Borgerservice.

"Det er super smart, at borgerne selv kan booke en tid på vej ud af døren"
Claus Drejer, konsulent - Job & Velfærd i Viborg
"Mulighederne i WorkForce Planner falder endvidere fint i tråd med tankerne omkring 'kommune 3.0', aktivt medborgerskab og samskabelse, ... fordi man tilbyder borgeren at være proaktiv og tage ansvar for dialogen med kommunen"
Arbejdsgruppen for digitalisering af borgerne

undefined

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 for at høre mere om løsningen til Viborg kommune, og hvordan I hurtigt kan komme igang med en løsning i jeres kommune.

 

  • Online Booking og selvbetjening via kommunens hjemmeside
  • Digitalt check-in
  • Overblik på tværs af forvaltninger
  • Effektivisering af sagsgange
  • WFP Match- og Servicetjek