Skip to main content

Case: Enterprise integration

Edora udvikler og leverer til Danmarks største fællesoffentlige integrationsplatform DFDG

Det fælles Datagrundlag, DFDG, er en af landets største fælles databaser og integrationsplatforme, som indsamler data fra 94 kommunale jobcentre, 26 A-kasser og et stort antal øvrige aktører på beskæftigelsesområdet. Data udstilles til de samme parter og til alle ledige borgere og modtagere af offentlige ydelser, gennem en række websites i form af XML-baserede webservices.

Personfølsomme informationer

Edora udvikler og leverer IT-systemer, der sikrer, at Udbetaling Danmark, SKAT, Jobcentre og A-kasser kan hente og udvikle personfølsomme informationer i overensstemmelse med de nyeste reformer og lovgivning på området.

Edora yder desuden råd og vejledning i forbindelse med tekniske udfordringer, økonomiske aspekter samt lovmæssige udfordringer, der vedrører platformen. Edora inddrages i løsningen af konkrete problemstillinger fx optimering af eksisterende IT-systemer som fx brugervenlighed på Jobnet.dk.

Integration & data via webservices

Integrationerne foregår i dag primært via XML-baserede webservices. En væsentlig del af opgaven består i at forny og udbygge integrationerne og at udstille data via webservices. Disse opdateringer skal samtidig koordineres med de aftagere, der er afhængige af datagrundlaget fra DFDG. Adgangen til DFDG data sker via sikre system-til-system adgange baseret på certifikater.

DFDG er helt central i styringen af en række offentlige udbetalingssystemer, hvorfor datakvalitet og datavalidering er vigtig. Systemet har indbygget en række mekanismer, som sikrer mod dobbelte data samt data er tilgængelige for de modtagende systemer. Det tætte samarbejde med de øvrige leverandører til beskæftigelses­området er nødvendigt for at sikre kvalitet og stabilitet i løsningerne.

Support og dynamisk videreudvikling

DFDG har sin egen brugergrænseflade LSS (Landssupportsystemet), hvor Landssupporten kan arbejde med DFDG og fejlsøge, teste og hjælpe dataaftagerne. Data udstilles og benyttes i workflows hos de forskellige parter på beskæftigelsesområdet (A-kasser, jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommu­nale enheder). Der vedligeholdes en særlig onlinedatabase, som stilles til rådighed for de eksterne parter.

DFDG understøtter den gældende lovgivning, hvilket kræver en dynamisk platform, der inden for nogle korte varslingsperioder skal kunne opdateres.

“Med over 2 mio. daglige servicekald til vores software er vi også klar til at påtage os opgaven med jeres backend system.”

Rasmus SkovmarkCTO i Edora
Spørgsmål?

Ring til Rasmus

Kontakt Rasmus Skovmark +45 61 71 07 70, og hør mere om løsningen og Edoras erfaring med store fælles databaseløsninger og integrationsplatforme.

  • Fællesoffentlige databaser
  • Agil udvikling og lovvedligeholdelse
  • Systemintegration
  • Flerleverandørsamarbejde