Skip to main content

Case: STAR CITY – Fra lov til kode

Edora er leverandør til STAR CITY under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Opgaven løses i samarbejde med tre andre leverandører, der hver har ansvar for et team bemandet med konsulenter fra egen og de andre leverandørers organisation. Dette sikrer at den dybe viden om systemerne kan bevares, selvom en leverandør skiftes ud ved næste udbud.

Samarbejde på tværs

Edora har flere konsulenter i hver af de teams, som arbejder med Det fælles Datagrundlag, Jobnet og systemerne til Virksomheder og Sagsbehandlere.

Edora deltager i samarbejdet, som både foregår i de enkelte agile teams, hvor det daglige arbejde ikke er berørt af, hvor hver enkelt konsulent kommer fra, og i arbejdet på tværs af teams.

STAR City har tværgående fora for at sikre arkitekturen og udviklingsplatformen med deltagelse fra de relevante teams, samt Samarbejdsforum til at sikre de ledelsesmæssige aspekter i samarbejdet.

Fra lov til kode

Der sker løbende ændringer til STARs systemer med vedtagelse af nye love og bekendtgørelser. I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen, LAB-reformen, som blev indarbejdet i Lov om aktiv beskæftigelse i STAR. Den forenklede lov krævede gennemgribende ændringer i STARs systemer. Disse ændringer har Edoras konsulenter medvirket til at specificere og kode i de eksisterende systemer.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Hør mere om løsningen og Edoras erfaring med store fælles databaseløsninger og integrationsplatforme. Kontakt Mads Hedegaard på +45 21 26 05 50

  • Fællesoffentlige databaser
  • Systemintegration
  • Agil udvikling og forvaltning
  • Governance og samarbejde med eksterne parter