Skip to main content

Ofte er det svært selv at fastholde egne medarbejdere inden for alle teknologiområder. Edoras specialister kan hjælpe med at gøre jeres projekt til en succes.

Mads HedegaardDirektør i Edora

Vi supplerer din egen organisation med stærke specialister inden for udvikling, analyse og design

Medarbejderstaben hos Edora består af dedi­kerede med­ar­bejdere, der primært er uddan­net inden for data og infor­matik og med solid er­faring og spe­cial­viden inden for IT-om­råd­et.

Vores konsulenter har bl.a. følgende uddan­nel­sesmæssige baggrunde:

 • M.Sc. (Management of Technology)
 • B.Sc. (Business Administration)
 • B.Sc. (filosofi og fysik)
 • Datatekniker
 • Civilingeniør, M.Sc. (Science in Engineering, Informatics)
 • B.Sc., Computer and Information Sciences

Alle projektledere, systemarkitekter, forretningsanalytikere og udvik­lere har typisk flere års erfaring inden for IT-bran­chen med speciale i IT-systemer.

Edora er certificeret af Microsoft som Mic­rosoft Certified Gold Partner, og alle tek­nis­ke medarbejdere er enten Micro­soft Certified Professionals eller i gang med at blive det.

Overblik, fleksibilitet og effektivitet

Vi er globalt orienterede, hvorfor alle vores med­arbejdere behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale. Vi sætter en ære i at være med helt fremme tek­­no­logisk, hvilket bl.a. betyder, at alle med­ar­bej­dere har en uddannelsesplan. Udover disse kompetencer er vi stolte af at kunne sige, at vores medarbejdere er i besid­delse af stort engagement og høj motivation.

 • Visual Studio 2013, 2015
 • .NET programmering
 • ASP.net programmering / MVC
 • Microsoft Integration Services
 • Microsoft Reporting Services
 • Windows Server
 • Og mange flere!

Se alle vores kompetencer her

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør om vi har ledige konsulenter med den profil, du efterspørger.