Skip to main content

Kunder

Vi tilbyder et skræddersyet udviklingsforløb i et tæt samarbejde mellem vores dedikerede teams og vores kunder. Se et udpluk af dem herunder:

Vores kunder i Staten

I den statslige sektor har vi mange års erfaring med at udvikle og vedligeholde eksempelvis store fælles databaser, selvbetjeningsløsninger, fagsystemer og integrationsplatforme, der understøtter den komplekse og foranderlige lovgivning, statslige myndigheder er en del af. Vi har specialiseret os inden for databaser, automatisering, integration og selvbetjening. Edora tilbyder både egne ASP-løsninger og at overtage det samlede ansvar for jeres eksisterende løsning.

Samarbejdsmodel

Edoras medarbejdere er organiseret i selvstyrende teams. Hvert team har det fulde ansvar for en kundes løsning både i forbindelse med projekter og i en efterfølgende support/videreudviklingsfase. Afhængig af den enkelte kundes ønsker, kan teamet være placeret fysisk hos kunden eller hos Edora.

Læs mere om de kompetencer og profiler vi kan tilbyde. 

“Vores samarbejde bygger på ærlighed og tillid, og vi har specialiseret os inden for databaser, automatisering, integration og selvbetjening”
Mads Hedegaard, direktør i Edora

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt inden for:

 • Digital selvbetjening
 • Møde og ressourcestyring
 • Tilsyn med virksomheder og institutioner
 • Store fælles databaseløsninger
 • Integration af fagsystemer
 • Vedligeholdelse af lovbaserede systemer

Vores private kunder

Til private virksomheder analyserer, designer, udvikler og implementerer Edora, i et tæt samarbejde med kunden, løsninger til at understøtte de forretningsmæssige behov for dataindsamling, sagsbehandling og produktionsopfølgning, analyse og kvalitetssikring, databaser samt datadistribution gennem serviceintegration og Business Intelligence.

Efterfølgende påtager vi os support, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af løsningerne. En anden af de muligheder, som vores kunder ofte vælger, er, at Edora udvikler online-portaler, hvor såvel interne som eksterne brugere kan indberette oplysninger og efterfølgende udtrække statistikker, rapporter og KPI’er.

Edoras standardløsninger Edora SmartSuite og OPC Access har dannet grundlaget for en række kundetilpassede løsninger. Løsningerne omfatter bl.a.:

 • Specialudviklede industrisystemer der understøtter produktionen og som gennem en tæt integration til virksomhedens øvrige systemer danner grundlag for daglig styring, analyse og ledelsesrapportering.
 • Integrationstunge systemer der sikrer, at data flyder frit og sikkert mellem en række fagsystemer og samtidig sikrer synkroniseringen mellem adskillige datakilder, der tilsammen danner grundlag for offentlig sagsbehandling.
 • Tilpassede borgerrettede standardsystemer til offentlige institutioner, hvor alle/udvalgte borgere via indlogning på institutionens hjemmeside, f.eks. via NemId, kan tilmelde sig forskellige arrangementer og møder, hvortil der kan bestilles forskellige varer, forplejning m.v. Borgeren kan vedligholde egne stamoplysninger i institutionens database, herunder kontaktoplysninger til brug for mail- og/eller sms-adviseringer. Løsningen er integreret med institutionens kalendere, og borgerne kan til enhver tid se sine egne indberetninger og aftaler.
 • Webinterfaces til systemer så en intern eller ekstern bruger kan levere data til og modtage information fra systemer uden direkte systemadgang.

“Jeg har aldrig stillet en opgave, som Edora ikke har kunnet løse. Derfor har vi samarbejdet i rigtig mange år” – Per Frølich, teknisk chef, Strandmøllen A/S

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt inden for:

 • Dataindsamling
 • Sagsbehandling og produktionsopfølgning
 • Analyse og kvalitetssikring
 • Databaser og datadistribution
 • Integration mellem fagsystemer
 • Webinterfaces

Vores kunder i kommunerne

Til landets kommuner og øvrige offentlige virksomheder tilbyder vi et komplet system til selvbooking, check-in og mødeafholdelse.
Med WorkForce Planner (WFP) er det lige så nemt at indkalde en borger, som at indkalde en kollega til et møde. WFP håndterer alle arbejdsgange i forbindelse med booking af møder, arrangementer og lokaler, og giver et samlet overblik over alle aftaler og resourcer. Dette overblik giver mulighed for blokplanlægning og kapacitetsstyring – på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Læs mere på WFP’s egen hjemmeside

“Det skal være slut med digitale ø-løsninger, som ikke snakker sammen. Data skal kun indtastes én gang og det skal være i forbindelse med den naturlige arbejdsgang”
Mads Hedegaard, direktør i Edora

Spørgsmål?

Ring til Lasse, Michael og Leif

Kontakt Lasse Just +45 22 49 88 10
Kontakt Michael Kreilgaaard +45 22 49 88 01
Kontakt Leif Westmark + 45 44 12 97 43

Få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt inden for:

 • Digital selvbetjening
 • Møde og ressourcestyring
 • Tilsyn med virksomheder og institutioner
 • Store fælles databaseløsninger
 • Integration af fagsystemer
 • Vedligeholdelse af lovbaserede systemer

Vi kan også rådgive om indkøb gennem SKI-rammeaftalerne.

Regioner: Planlægning, booking og overblik på tværs af enheder og regioner

Med vores software kan flere forskellige enheder melde deres kapacitet ind, hvorved ressourcer kan deles på tværs

Et eksempel:
En praktiserende læge har mistanke om, at en patient har kræft og vil henvise patienten til et kræftpakkeforløb. Forløbet starter med, at patienten skal scannes. Mens patienten sidder hos den praktiserende læge, finder de sammen en tid. Der er ikke tid på nærmeste sygehus, men da patienten gerne vil i hurtig behandling, vælges i samråd med lægen det sygehus med kortest ventetid. Patienten er bekymret, så de ekstra 50 km gør ikke spor.

Derfor er det vigtigt at dele overblik

Med et samlet overblik på tværs sikres den rigtige prioritering, og det giver patienterne en reel mulighed for frit at vælge det sygehus, der har den korteste ventetid, de rigtige kompetencer eller den korteste geografiske afstand.

I sundhedssektoren bruges der mange ressourcer på at flytte patientier rundt mellem sengeafdelinger og sygehuse. Det foregår i dag ved, at man ringer rundt til de andre afdelinger for at høre, om de har plads. Ved at samle kapaciteten i ét fælles system, er informationen kun et klik væk. Vi gør det således muligt at få et samlet overblik over ledig kapacitet, hvor de enkelte enheder kan booke og dermed benytte hinandens ledige kapacitet.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt inden for:

 • Digital selvbetjening
 • Møde og ressourcestyring
 • Tilsyn med virksomheder og institutioner
 • Store fælles databaseløsninger
 • Integration af fagsystemer
 • Vedligeholdelse af lovbaserede systemer

Mads kan også rådgive om indkøb gennem SKI-rammeaftalerne.

Vores kunder i forbund/A-kasse

Til landets forbund/A-kasser tilbyder vi komplet booking-, kommunikation-, og ressourcestyring. Med WorkForce Planner (WFP) er der styr på, at alt er aftaleopdateret med medlemmer, virksomheder, jobcenter og ligeledes medarbejdere.

I slipper for at holde styr på Excel-ark, og får med WFP et samlet overblik over aftaler og ressourcer.

Læs mere på WFP’s hjemmeside

“Med WFP har vi fået en booking- og ressourcestyringsløsning, der er fleksibel, tidsbesparende og tager højde for de lovændringer, der påvirker vores arbejdsproces i FOA. WFP er tæt integreret med både DFDG og vores fagsystem, som letter arbejdsgangene for vores sagsbehandlere, da systemerne altid taler sammen. Vi har særligt været glade for at vores sagsbehandlere fortsat kan arbejde i vores fagsystem og i egen Outlook-kalender, mens vores planlæggere kan tilpasse WFP til den enkelte afdelings behov. Det er også nemt at hjælpe medlemmerne med at booke i WFP. Det er en administrativ lettelse, som betyder, at vi kan fokusere på vores kerneopgaver.”

Imigjil Sejfuli, IT-Brugerkonsulent i FOA.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt inden for:

 • Digital selvbetjening
 • Møde og ressourcestyring
 • Tilsyn med virksomheder og institutioner
 • Store fælles databaseløsninger
 • Integration af fagsystemer
 • Vedligeholdelse af lovbaserede systemer

Mads kan også rådgive om indkøb gennem SKI-rammeaftalerne.