Konsulentbistand og systemintegration

Via dedikerede teams tilbyder vi skræddersyet udvikling i en tæt samarbejde med vores kunder

Skræddersyede løsninger til produktion og logistik

Til private virksomheder har vi i tæt samarbejde med kunden analyseret, designet, udviklet og implementeret løsninger til at understøtte de forretningsmæssige behov for dataindsamling, sagsbehandling og produktionsopfølgning, analyse og kvalitetssikring, databaser samt datadistribution gennem serviceintegration og Business Intelligence. Efterfølgende har Edora været ansvarlig for support, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af løsningerne. I en række af løsningerne er der udviklet online-portaler, hvor såvel interne som eksterne brugere kan indberette oplysninger og efterfølgende udtrække statistikker, rapporter og KPI’er.

Edoras standardløsninger Edora SmartSuite og OPC Access har dannet grundlaget for en række kundetilpassede løsninger. Løsningerne omfatter bl.a.:

 • Specialudviklede industrisystemer, der understøtter produktionen og som gennem en tæt integration til virksomhedens øvrige systemer danner grundlag for daglig styring, analyse og ledelsesrapportering.
 • Integrationstunge systemer, der sikrer, at data flyder frit og sikkert mellem en række fagsystemer og samtidig sikrer synkroniseringen mellem adskillige datakilder, der tilsammen danner grundlag for offentlig sagsbehandling.
 • Tilpassede borgerrettede standardsystemer til offentlige institutioner, hvor alle/udvalgte borgere via indlogning på institutionens hjemmeside, f.eks. via NemId, kan tilmelde sig forskellige arrangementer og møder, hvortil der kan bestilles forskellige varer, forplejning m.v. Borgeren kan vedligholde egne stamoplysninger i institutionens database, herunder kontaktoplysninger til brug for mail- og/eller sms-adviseringer. Løsningen er integreret med institutionens kalendere, og borgerne kan til enhver tid se sine egne indberetninger og aftaler. 
 • Webinterfaces til systemer; således at en intern eller ekstern bruger kan levere data til og modtage information fra systemer uden direkte systemadgang.

 

 

Vi arbejder bl.a. for

 

undefined undefined undefined undefined
undefined undefined undefined undefined
undefined undefined undefined undefined
undefined      

   

"Jeg har aldrig stillet en opgave, som Edora ikke har kunnet løse. Derfor har vi samarbejdet i rigtig mange år"
Per Frølich, teknisk chef, Strandmøllen A/S

Ring til Rasmus

Kontakt Rasmus Skovmark +45 61 71 07 70 , hvis du vil vide mere om, hvordan vi har løst opgaver indenfor:

 • Dataopsamling og rapportering via OPC
 • e-Boks og dokumentproduktion
 • Arkitektturreview, Systemintegration
 • Automatisering via GAMP
 • Styring, regulering og overvågning
 • KPI udregning
 • Fra transportbånd til kundeportaler
 • NemID
 • Validerede systemer og S88

Systemintegration er omdrejningspunktet for vores løsninger på det private marked.