Planlægning, booking og overblik på tværs af enheder og regioner

Med vores software kan flere forskellige enheder melde deres kapacitet ind, hvorved ressourcer kan deles på tværs
En praktiserende læge har mistanke om at en patient har kræft og vil henvise patienten til et kræftpakkeforløb. Forløbet starter med at patienten skal skannes. Mens patienten sidder sammen med lægen, finder de sammen en tid. Der er ikke tid på nærmeste sygehus, men da patienten gerne vil i hurtig behandling, vælges i samråd med lægen det sygehus med kortest ventetid. Patienten er bekymret, så de ekstra 50 km gør ikke spor.

Del ressourcer på tværs og øg produktionen

Vi matcher udbydere og aftagere af sundhedsydelser og sikrer at kapaciteten bliver brugt bedst muligt.

 

Derfor er det vigtigt at dele overblik?

Med et samlet overblik på tværs sikres den rigtige prioritering og det giver patienterne en reel mulighed for frit at vælge det sygehus, der har den korteste ventetid, de rigtige kompetencer eller den korteste geografiske afstand.

I sundhedssektoren bruges der mange ressourcer på at flytte patientier rundt mellem sengeafdelinger og sygehuse. Det foregår i dag ved, at man ringer rundt til de andre afdelinger for at høre, om de har plads. Ved at samle kapaciteten i ét fælles system, er informationen kun et klik væk. Vi gør det således muligt at få et samlet overblik over ledig kapacitet, hvor de enkelte enheder kan booke og dermed benytte hinandens ledige kapacitet.

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 for få Edoras bud på, hvordan patienter møder fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan udbydere af sundhedsydelser kan samarbejde og dele ledig kapacitet på tværs.

  • Online booking af skanner fra privat praksis
  • Håndtering af pakkeforløb
  • Online booking for patienter
  • Online booking på tværs af sundhedssektoren
  • Planlægning på tværs
  • Masseindkaldelse til screening i én arbejdsgang
  • MedCom og systemintegration
  • Patientkommunikation
  • Digital Check-in og en slankere reception