Agilt udviklingssamarbejde

Via dedikerede teams tilbyder vi skræddersyet udvikling i en tæt samarbejde med vores kunder

 

 

Vores kunder i Staten...

I den statslige sektor har vi mange års erfaring med at udvikle og vedligeholde eksempelvis store fælles databaser, selvbetjeningsløsninger, fagsystemer og integrationsplatforme, der understøtter den komplekse og foranderlige lovgivning, statslige myndigheder er en del af. Vi har specialiseret os inden for databaser, automatisering, integration og selvbetjening.

Edora tilbyder både egne ASP-løsninger og at overtage det samlede ansvar for jeres eksisterende løsning.

Mangeårig relevant erfaring og dyb forretningsforståelse

Edoras konsulenter og udviklere har stor forståelse for kundernes forretningsbehov og har sammen med kunderne skabt både enkle, intuitive og effektive løsninger til gavn for brugerne. I alle tilfælde benytter vi ny, men gennemprøvet teknologi. Vores erfarne og højtuddannede forretningskonsulenter fungerer i det daglige som ideskabere og rådgivere overfor kunderne, når der skal findes enkle og effektive løsninger på komplekse problemstillinger.

Samarbejdsmodel

Edoras medarbejdere er organiseret i selvstyrende teams. Hvert team har det fulde ansvar for en kundes løsning både i forbindelse med projekter og i en efterfølgende support/ videreudviklingsfase. Afhængig af den enkelte kundes ønsker, kan teamet være placeret fysisk hos kunden eller hos Edora.

Etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne sker i et tæt samarbejde med kunderne typisk ved anvendelse af agile udviklingsmetoder (SCRUM), mens selve projekterne styres efter processerne i PRINCE2. Dette sikrer en hurtigere og mere dynamisk udviklingsproces samtidig med, at den endelige løsning bedre understøtter kundens behov. Denne samarbejdsform kræver, at kundens medarbejdere deltager i relevante aktiviteter og møder i projektet.

Edoras systemvedligeholdelse er baseret på ITIL processerne og understøttes af sagsstyringsværktøjet FogBugz. Herved sikres en høj og ensartet kvalitet i leverancerne.

 

Vi arbejder bl.a. for

 

undefined undefined undefined undefined
undefined  undefined    

 

"Vores samarbejde bygger på ærlighed og tillid, og vi har specialiseret os inden for databaser, automatisering, integration og selvbetjening"
Mads Hedegaard, direktør i Edora

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50, og få en snak om hvordan vi kan realisere jeres næste udviklingsprojekt indenfor:

 

- Digital selvbetjening

- Møde og ressourcestyring

- Tilsyn med virksomheder og institutioner

- Store fælles databaseløsninger

- Integration af fagsystemer

- Vedligeholdelse af lovbaserede systemer

 

Mads kan også rådgive om indkøb gennem SKI rammeaftalerne.