Ofte er det svært selv at fastholde egne medarbejdere inden for alle teknologiområder. Edoras specialister kan hjælpe med at gøre jeres projekt til en succes.

Mads HedegaardDirektør i Edora

Vi supplerer din egen organisation med stærke specialister inden for udvikling, analyse og design

Medarbejderstaben hos Edora består af dedi­kerede med­ar­bejdere, der primært er uddan­net inden for data og infor­matik og med solid er­faring og spe­cial­viden inden for IT-om­råd­et.

Vores konsulenter har bl.a. følgende uddan­nel­sesmæssige baggrunde:

 • M.Sc. (Management of Technology)
 • B.Sc. (Business Administration)
 • B.Sc. (filosofi og fysik)
 • Datatekniker
 • Civilingeniør, M.Sc. (Science in Engineering, Informatics)
 • B.Sc., Computer and Information Sciences

Alle projektledere, systemarkitekter, forretningsanalytikere og udvik­lere har typisk flere års erfaring inden for IT-bran­chen med speciale i IT-systemer.

Edora er certificeret af Microsoft som Mic­rosoft Certified Gold Partner, og alle tek­nis­ke medarbejdere er enten Micro­soft Certified Professionals eller i gang med at blive det.

Overblik, fleksibilitet og effektivitet

Vi er globalt orienterede, hvorfor alle vores med­arbejdere behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale. Vi sætter en ære i at være med helt fremme tek­­no­logisk, hvilket bl.a. betyder, at alle med­ar­bej­dere har en uddannelsesplan. Udover disse kompetencer er vi stolte af at kunne sige, at vores medarbejdere er i besid­delse af stort engagement og høj motivation.

 • Visual Studio 2013, 2015
 • .NET programmering
 • ASP.net programmering / MVC
 • Microsoft Integration Services
 • Microsoft Reporting Services
 • Windows Server
 • Og mange flere!

Se alle vores kompetencer her

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør om vi har ledige konsulenter med den profil, du efterspørger.