Leverandørplatformen

“Vi glæder os til at få en løsning, der kan
understøtte ordrestyring, afrapportering og fakturering for leverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.
Det kommer til at gøre en positiv forskel i det daglige arbejde med at hjælpe borgerne i job eller
uddannelse”

Jeppe Bøgh AndersenRessourcedirektør i Københavns Kommune

Leverandørplatformen

Leverandørplatformen giver jer komplet styring af ordre, afrapportering og fakturering med
direkte integration til økonomisystemet og fagsystemet. Med leverandørplatformen bliver fakturering omvendt, således kommunen fortæller leverandørerne på beskæftigelsesområdet, hvor meget, der kan faktureres på en given ordre.

  • Ordre og faktureringsmodul:
    Jobcentrene kan bestille ydelser, aftale priser og mængder ved leverandørerne og løbende monitorere på, at ydelserne leveres. Løsningen danner automatisk fakturagrundlaget, så leverandørerne kan afregne jobcentret.
  • Kommunikationsmodul:
    Jobcentrene og leverandørerne kan let og sikkert kommunikere og udveksle dokumenter med hinanden.
  • Rapportering og fraværsregistrering:
    Leverandørerne kan registre fremmøde og status i form af leverandørrapporter for den enkelte ledige.

Leverandørplatformen hjælper jer med:

Brugervenlige og
automatiserede
arbejdsgange

Lettere samarbejde
gennem
kommunikation

Compliance
i forhold til GDPR og
brugerstyring

Ledelsesinformation,
økonomisk styring og
overblik

Følg projektet på nært hold

Leverandørplatformen går live i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning i august 2021.

Bliv en del af en følgegruppe, der består af kommuner, som er interesseret i at følge udviklingen af
Leverandørplatformen. I følgegruppen kan I sparre med de andre kommuner, og se hvad der udvikles
helt tæt på.

Ring til Leif

Kontakt Leif Michael Westmark på +45 44 12 97 43 og hør mere om, hvad Leverandørplatformen kan gøre for jeres kommune.