Vidensbank

Edora deler på denne side ud af viden om forskellige emner inden for IT-udvikling. Her kan du bl.a. høre om, hvordan man via testautomatisering kan spare millioner af danske kroner, eller om vores arbejde på DFDG, der er den datamæssige ryggrad indenfor den danske beskæftigelsesindsats.

Årets første Tech Tueday på Charlottenlund Slot!

 Vi er på vej ind i en revolution indenfor anvendt kunstig intelligens (AI), med fremkomsten af nye værktøjer, som kommer til at ændre hvordan videnspersoner arbejder. Foredragsholderne var fra Microsoft, Københavns Universitet, Droids, Deloitte og Edora.

✔️ Velkommen – af Mads Hedegaard, Direktør, Edora
✔️ Intro til anvendt AI – af Morten M. Christensen, Director for udvikling, Edora
✔️AI risk og governance – af Jacob Bock Axelsen, PhD, CTO, Deloitte Risk Advisory
✔️ ChatGpt og AI perspektiver for fremtiden – af Emil Sarauw, Head of AI, Droids
✔️ Vil du forstå, spå eller påstå? Vælg den rette type AI – af Thomas Hildebrandt, professor i datalogi, KU
✔️ Kunders brug af AI og fremadrettede perspektiver, Rasmus Knappe PhD, Senior CSA Manager for Data & AI, Microsoft
✔️Networking og mad+drikke
✔️Afslutning

Syntetiske test data

Hør Edora’s partner Curiosity Software fortælle om syntetiske test data, som i modsætning til produktionsdata, laves uden reference til personfølsomme oplysninger og derudover tilbyder større dækningsgrad for tests og derfor bedre kvalitet.

Introduktion til forretnings- og IT-arkitektur samt dens forskellige perspektiver

Se videoen, og hør hvordan John Gøtze, der er Enterprice arkitekt, fortæller om forretnings- og it-arkitektur og dens forskellige perspektiver. John har i sit oplæg fokus på, hvordan forretnings- og it-arkitektur kan betragtes og bruges forskelligt alt efter ens perspektiv;
om man ser strategisk, forretningsmæssigt eller teknisk på tingene.

Cutting-edge test automatisering i praksis med eksempler på testbar arkitektur

For de fleste softwareudviklingsvirksomheder er TDD og unit-testing basalt, men det er den nemme del. Forretningsmæssigt er det ikke nok. Dev, Jeppe Kaare Larsen samt Udviklingschef/Arkitekt i Edora, Morten M. Christensen viser her, hvordan man tester på et langt højere og forretningsmæssigt vigtigt niveau med en 100 % testbar arkitektur som redskab.

Det Fælles Datagrundlag (DFDG)
– hvordan bruges DFDG services, sikkerhedsmodellen, og hvad kan DFDG bruges til

Jesper Pii Lund, Lead developer i Edora, fortæller om, hvordan Det Fælles Datagrundlag (DFDG) fungerer som den datamæssige rygrad i den danske beskæftigelsesindsats, hvordan sikkerhedsmodellen er opbygget, hvordan test håndteres, og hvilke data der findes i datamodellen.

Fra lov til kode

– it’s all about people

Tidligere Digitaliseringschef i STAR, Mette Jørgensen, og Administerende direktør i Edora, Mads Hedegaard, fortæller om, hvordan STAR hurtigt kan omstille sig til at ny lovgivning træder i kraft. Hvordan STAR tilrettelægger udbud, forhindre ”brain drain” og hvordan der via samarbejde og databekendtgørelser sikres en hurtig implementering ved myndighederne, som er afhængige af STAR.

Kravspecifikation og prioritering af arkitektoniske krav – fra et kundeperspektiv (KOMBIT)

Hør Arkitekt i KOMBIT, Jan Dynnesen, fortæller om, hvordan KOMBIT overordnet set sætter krav til IT-systemer, og hvordan de erkender, at konkret viden først bliver skabt i selve udviklingsprojektet.

Automatisering – automatisk opbygget af skærmbilleder via metamodellering og
kode generering

Rigtig mange selvbetjeningsløsninger i den offentlige sektor indeholder funktionalitet, hvor borgere og virksomheder indberetter informationer. I stedet for at kode hvert enkelt skærmbillede kan man med fordel automatisere ved at bruge en D.R.Y.-arkitektur baseret på metamodellering og kodegenerering. Se et konkret eksempel fra virk.dk med et live eksempel på en indberetningsløsning, som skabes på rekordtid samtidig med, at WCAG, Det Fællesoffentlige Designsystem, sikkerhed mv. overholdes. Hør Dev, Per Mortensen og Dev, Jeppe Kaare Larsen samt Udviklingschef/Arkitekt i Edora, Morten M. Christensen fortælle om emnet i videoen.