Virksomheds- og Leverandørplatformen

“Vi glæder os til at få en løsning, der kan
understøtte ordrestyring, afrapportering og fakturering for leverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.
Det kommer til at gøre en positiv forskel i det daglige arbejde med at hjælpe borgerne i job eller
uddannelse”

Jeppe Bøgh AndersenRessourcedirektør i Københavns Kommune

Virksomheds- og Leverandørplatformen

Edora lancerer sammen med Københavns Kommune en helt ny fælleskommunal platform ved navn Virksomheds- og Leverandørplatformen. Platformen integrerer kommunens økonomi- og fagsystem med den fællesoffentlige infrastruktur og giver styring af ordre, afrapportering og fakturering. Leverandørerne får en portal, hvor de løbende kan rapportere leverede mængder, progression og udbytte for den enkelte borger.

 • Kontraktstyring: Forvaltningen indtaster leverandørrammekontrakter i platformen med priser, afregningsmetoder (pr. time, dag, konsultation, forløb mv.) samt hvordan og hvor ofte leverandøren skal
  afrapportere via leverandørrapporter.
 • Ordre- og faktureringsmodul:
  Jobcentrene kan bestille ydelser, aftale priser og mængder ved leverandørerne og løbende monitorere på, at ydelserne leveres. Løsningen danner automatisk fakturagrundlaget, så leverandørerne kan afregne jobcentret.
 • Kommunikationsmodul:
  Forvaltningen og leverandørerne kan let og sikkert kommunikere og udveksle dokumenter med hinanden omkring borgerne. Det er altså slut med manuelle e-mails og udokumenterede aftaler.
 • Rapportering og fraværsregistrering:
  Leverandørerne registrer løbende fremmøde, udbytte, progression og
  status i form af leverandørrapporter for den enkelte borger, og de sendes til godkendelse hos forvaltningen. Først når en leverandørrapport er godkendt, kan denne indgå i et fakturagrundlag.
 • Refusionsudbetaling:
  Når en virksomhed via VITAS ansøger om fx løntilskud, oprettes der en sag i fagsystemet som sagsbehandles. Godkendes ansøgningen sendes denne til Platformen med det antal måneder, som der bevilges løntilskud til. Når en virksomhed via NemRefusion ansøger om udbetaling, kaldes platformen og udbetalingen sendes til godkendelse i fagsystemet. Når sagsbehandleren godkender udbetalingen, sørger platformen via kommunes økonomisystem for at udbetale til virksomhedens NemKonto.
 • Statsrefusion:
  Der udregnes automatisk, hvilken statsrefusion kommunen er berigtiget. Platformen sørger også for at opsamle, dokumentere og anmode om statsrefusion. Anmodningerne kan enten sendes transaktionsbaseret eller opsamles og sendes samlet en gang om ugen/måneden. Kommunen har fuld dokumenteret hvad, til hvem og hvilken periode der er søgt for.

Virksomheds- og Leverandørplatformen hjælper jer med:

Leverandørstyring

Brugervenlig, smidige og automatiserede
arbejdsgange.

Lettere samarbejdet

Frigør ressourcer til kerne-
opgaven ved sikker kommunikation mellem IT-systemer.

Compliance

Compliance i forhold
til GDPR med sikker og
journaliseret
kommunikation

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation,
økonomisk styring og
overblik

Refusionsudbetaling

Automatisk refusionudbetalingerne
til virksomhedens Nemkonto.

Korrekt statsrefusion

Der udregnes automatisk, hvilken statsrefusion
kommunen er berigtiget til.

Tidslinje for Virksomheds- og leverandørplatformen

1

Release 1

I september 2021 er vi klar med kontraktstyring, ordre- og faktureringsmodul, kommunikationsmodul samt rapportering og fraværsregistering.

2

Release 2

I 2022 kan vi præsentere muligheden for automatisk refusionsudbetalinger.

3

Release 3

Muligheden for automatisk statsrefusion

Følg projektet på nært hold

Virksomheds- og Leverandørplatformen udvikles i et samarbejde mellem Edora og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Platformen går live i september 2021.

I kan blive en del af en følgegruppe, der består af kommuner, som er interesseret i at følge udviklingen af platformen. I følgegruppen kan I sparre med de andre kommuner, og se hvad der udvikles
helt tæt på.

Ring til Leif

Kontakt Leif Michael Westmark på +45 44 12 97 43 og hør mere om, hvad Virksomheds- og Leverandørplatformen kan gøre for jeres kommune.