Skip to main content

Case: WFP-booking på tværs af forvaltninger

 • Nem selvbooking af aftaler og check-in for borgere

 • Samlet overblik over aftaler og ressourcer

 • Blokplanlægning og kapacitetsstyring

WFP i Jobcentrene

En stor del af landets kommuner har implementeret WFP Jobcenter. Det letter en række arbejdsgange, fx:

 • Ledelse og medarbejdere har hele tiden et samlet overblik over alle aftaler og ressourcer – både medarbejdere og mødelokaler
 • Alle IT-systemer er aftaleopdateret med borgere, virksomheder, A-kasser og ikke mindst medarbejderne
 • Med WFP kan man opsætte Online Tilbud, hvor de relevante ressourcer tilknyttes – både medarbejdere og mødelokaler
 • Med Blok- og Skemaplanlægning kan arbejdsgangene planlægges, og medarbejdere hurtigt allokeres til andre områder i spidsbelastningsperioder
 • Automatisk flow for kommunikation der sikrer, at alle mødets parter både interne og ekstene, får individuel og relevant information

WFP i A-kasser

Med WFP får A-kasserne et komplet booking- og planlægningssystem rettet mod den danske beskæftigelsesindsats.

Medlemmerne kan nemt booke deres aftaler online via jobnet.dk, egen hjemmeside, App eller andre kanaler, og A-kassen får et system, der effektivt kan håndtere kapacitetsstyring og ressourceplanlægning – ikke mindst i det tætte samarbejde med landets jobcentre.

Læs om mulighederne med WFP i A-kasserne

WFP i Borgerservice

Med WFP Borgerservice har en del af landets kommuner fået et komplet booking- og planlægningssystem til digital selvbetjening og ekspedition i Borgerservice. Det giver bedre sammenhæng i sagsbehandlingen og bedre service for borgeren. Et udpluk af fordelene er:

 • Frit kanalvalg uanset hvorfra borgeren ønsker at booke aftaler eller bestille tid til fx nyt pas eller kørekort. Kanalen kan være et microsite på kommunens hjemmeside, Jobnet.dk, Borger.dk eller WFP App’en
 • Med WFP på kommunens velkomstandere får borgeren mulighed for at melde fremmøde, trække nummer, tilmelde sig chancekø eller booke nye tider
 • WFP Workview sikrer, at medarbejdere og ledelse hele tiden har overblik og kan se status på opgaverne i teamet
 • Med WFP App får borgeren et samlet overblik over kommunens service og selvbetjeningsmuligheder lige ved hånden. App’en bliver skræddersyet til kommunen, der selv vælger hvilke tilbud, der skal ligge på den. Fx om App’en skal fungere, som en samlet indgang til alle kommunens selvbetjeningsmuligheder, eller om den skal dække et helt bestemt område, som fx obligatorisk selvbetjening i Borgerservice

WFP i Kultur & Fritid

WFP Kultur, Fritid og Ejendomme er en selvbetjeningsløsning, der gør det nemt for foreninger, virksomheder og borgere at låne/leje kommunale lokaler, idrætsfaciliteter og udstyr.

Løsningen henvender sig blandt andet til Kultur- og Fritidsforvaltninger, der ønsker en brugervenlig, digital selvbetjeningsløsning, der kan håndtere udlån af lokaler, herunder sæsonfordeling blandt kommunens foreninger, foreningsdatabase, foreningstilskud mv.

Løsningen henvender sig også til kommunale Ejendomscentre, der med WFP-løsningen får et samlet overblik over, hvornår og hvordan de kommunale faciliteter udlånes og dermed bedre mulighed for at styre adgang og driften af dem.

Læs om mulighederne med WFP i Kultur & Fritid

Det har været et glidningsfrit forløb, hvor vi endda har fået udviklet de styringsønsker, vi har haft til mødeplanlægningen i Jobcenter Viborg. Antallet af fejlbookninger er faldet markant efter overgangen til WFP. Før i tiden repræsenterede fejlbookninger 15-20 % af alle vores bookninger, og de er nu helt forsvundet.

Claus DreierKonsulent - Job & Velfærd i Viborg

Mulighederne i WorkForce Planner falder endvidere fint i tråd med tankerne omkring 'kommune 3.0', aktivt medborgerskab og samskabelse, fordi man tilbyder borgeren at være proaktiv og tage ansvar for dialogen med kommunen

Arbejdsgruppen for digitalisering af borgerne
Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør mere om, hvordan I ville kunne bruge en WFP-løsning i jeres kommune.