Flet, ret og send

Koncentrer dig om indholdet og tænk ikke på, hvordan din besked når frem. Vi sørger for automatisk at sende til digital post, fjernprint, sms eller email

Vælg din egen outputkanal

Da WFP Kommunikation understøtter ”frit valg af outputkanal”, har I hele tiden mulighed for at vælge den billigste afsendelsesform - baseret på de overordnede kostelementer, der indgår i forsendelsen. WFP Kommunikation understøtter markedsledende infrastrukturkomponenter og fjernprintcentre (f.eks. KMD I/O Manager, den fællesoffentlige fjernprintløsning, Strålfors Connect).

Brevfletning

WYSIWYG er en forkortelse for: ”What You See Is What You Get”. Netop WYSIWYG er grundstenen i dokumentredigeringen i WFP. Der er mulighed for eksakt at se, hvordan forsendelsen kommer til at se ud og mulighed for at redigere indholdet inden afsendelse.

Hvis I benytter Microsoft Word vil det således være Word, der er dokument/skabelon editor. Word vil i dette tilfælde være en integreret del af WFP. Hvis en bruger ønsker at se eller redigere et brev, vil Word automatisk starte med det valgte dokument/skabelon. Dokumentet/skabelonen gemmes direkte i WFPs database.

Skabelonredigeringen foretages af de administrative brugerne direkte i Word eller HTML, og ændringer kræver ikke en tung arbejdsgang med inddragelse af it-eksperter fra leverandøren.

Dokumenterne kan indflette metadata og stamoplysninger fra relevante fagsystemer, generelle oplysninger, som navn, adresse og evt. cpr-nr., samt fagspecifikke som f.eks. sagsnummer, mødetype og BBR-nr.

Indbygget editor, Microsoft Word eller Open Office

Til redigering af skabeloner og breve i WFP understøttes redigering via Microsoft Word, Adobe PDF eller Open Office.

STAR Print (WFP Jobcenter Print)

Hvis I allerede benytter Jobcenter Planner, kan WFP benyttes som et ekstramodul til levering af kommunikation (digital print, sms og email) til borgerne. 

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 for høre mere om digital post i Edora.

 

  • Lokal print
  • Print gennem KMD I/O Manager eller doc2mail
  • Print gennem den fællesoffentlige fjernprintløsning, Strålfors
  • Digital post og e-Boks