Digital reception

Med digital check-in, straksbooking og bestilling af nyt møde

Med digital reception får I følgende muligheder

  • Effektiv velkomst af borgeren/kunder med specifik borgerrettet information

  • Understøtter opsætning af servicemål på ventetider, fremmødestatistik mv.

  • Effektiv dataopsamling og kunderelevant information, da standeren er koblet direkte til databasen i indkaldesystemet

  • Stander med touchskærm og brugervenlige skærmfunktioner til søgning, scanning og print

  • Håndtering af uanmeldte borgere med nummersystem og strakskonvertering til anmeldte besøg

  • Effektiv og differentieret kommunikation til enkeltpersoner og grupper

En velegnet standerløsning i alle sammenhænge, hvor en borger ankommer og skal vises vej til det rette mødelokale. Borgeren scanner sit sundhedskort i den opstillede velkomststander, som byder velkommen, registrerer fremmødet og sender besked til den relevante medarbejder. 

 

Standeren guider borgeren til mødelokalet på den indbyggede touchskærm. Borgeren oplever ingen ventetid ved ankomst og kan modtage relevant information fx om ventetid og/eller foretage yderligere registrering.

 

Hardware

En computer, en scanner og en printer - sådan kan standeren beskrives kort og enkelt. Det, der gør løsningen unik, er muligheden for at skræddersy den til jeres arbejdsprocesser og de borgere, der besøger jer. Backend-systemet til standerne er WorkForce Planner, som lagrer oplysninger.

 

Dertil kommer muligheden for at benytte skabeloner, så medarbejdere kan oprette aftaler i deres kalendere og sende information til borgeren. Velkomststanderen er prikken over i'et for kunden, som let og hurtigt får registreret sin ankomst, og for virksomheden, som får helt styr på sin information.

 

Kalenderintegration

Kalenderintegration sikrer, at aftaler, der bookes på standeren, automatisk og uden forsinkelse fremgår af relevante medarbejderes kalendere, samt at evt. yderligere ressourcer ligeledes er booket. Således kan borgerne møde op og registrere sit fremmøde til planlagte møder, men systemet håndterer også uanmeldt fremmøderegistrering. Ved uanmeldt fremmøde kan borgeren på standeren vælge mellem de mødetyper der er opsat i forbindelse med uanmeldt fremmøde. Når borgeren ved standeren melder sin ankomst og vælger mødetype, finder systemet frem til det team og den/de medarbejdere som skal tage imod borgeren. På samme måde som, hvis borgeren havde booket mødet via online booking, vil velkomststanderen oprette mødet for den pågældende medarbejder. I samme arbejdsgang registreres borgeren som ankommet, og borgeren får straks besked om den forventede ventetid, indtil borgeren kan komme til. Når medarbejderen er klar til at modtage borgeren, kaldes denne op via det nummer, borgeren har modtaget.

"Vi forventer en besparelse på minimum en halv stilling efter vores anskaffelse af Workforce Planner. Og det skal ses i lyset af, at vi er en lille kommune"
Flemming Sommer, jobcenterchef Furesø Kommune

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør mere om fordelene ved Digital Reception.

 

  • Brug tiden på sagsbehandling i stedet for administration
  • Forskellige muligheder i forskellige forvaltninger
  • Valg af den rigtige standerløsning hos jer