Edora afblæser kontanthjælpskaos, overarbejde og forringet service!

Gratis overvågning af hvor mange borgere, der bør være på integrationsydelse i stedet for kontanthjælp, uddannelsesstøtte og for-revalidering

Kvalitetssikring

Edora tilbyder landets kommuner gratis overvågning af antallet af borgere der bør være på integrationsydelse. Det sker via en rapport som sendes til kommunens ydelsesansvarlige på daglig eller ugentlig basis.

Automatisk sagsgennemgang

Edora tilbyder herudover løbende automatisk gennemgang af de borgere, der bør være på integrationsydelse. Derved spares kommunerne for en stor administrativ og manuel byrde. Kort sagt indeholder den automatiske gennemgang:

  • Udregning af hvilke borgere der skal på integrationsydelse

  • Analyse af unormal adfærd, fx højt fravær

  • Samlet overblik over relevant data, som danner grundlag for beslutningen om overgang til integrationsydelse

  • Bilag med dokumentation for afgørelsen

  • Løbende rapportering af nye fejlplaceringer

Læs mere i denne artikel om Fredericia Kommune, der anvender automatisk sagsgennemgang.

”Edora A/S præsenterede os med muligheden for – automatisk – at få gennemgået alle vores kontant- og uddannelseshjælpssager, som vi ellers havde afsat en hel del ressourcer til at gennemgå manuelt.
Bare få arbejdsdage senere modtog vi den første WFP rapport med en oversigt over de borgere, som skal skifte kontaktgruppe. Det er jo nærmest fantastisk!”
Jesper Nissen, faglig konsulent - Fredericia Kommune

Hør mere om mulighederne!

Kontakt Edora +45 70 27 00 10 og hør om WFP Statistik og Analyse.

 

Læs evt. mere på www.workforce-planner.dk eller ret henvendelse direkte her