Lej en konsulent

Få hjælp til din konkrete opgave af en af Edoras specialister

Vi supplerer din egen organisation med stærke specialister indenfor udvikling, analyse og design

Medarbejderstaben hos Edora består af dedi­kerede med­ar­bejdere, der primært er uddan­nede inden for data og infor­matik og med solid er­faring og spe­cial­viden inden for IT-om­råd­et.

Vores konsulenter har bl.a. følgende uddan­nel­sesmæssige baggrunde:

 • M.Sc. (Management of Technology)
 • B.Sc. (Business Administration)
 • B.Sc. (filosofi og fysik)
 • Datatekniker
 • Civilingeniør, M.Sc. (Science in Engineering, Informatics)
 • B.Sc., Computer and Information Sciences

Alle projektledere, systemarkitekter, forretningsanalytikere og udvik­lere har minimum 7 års erfaring inden for IT bran­chen med speciale i IT-systemer.

Edora er certificeret af Microsoft som Mic­rosoft Certified Gold Partner, og alle tek­nis­ke medarbejdere er enten Micro­soft Certified Professionals eller i gang med at blive det.

Vi fokuserer på og er specialiseret i tek­no­lo­gier baseret på:

 • Visual Studio 2013, 2015
 • .NET programmering
 • ASP.net programmering / MVC
 • Microsoft Integration Services
 • Microsoft Reporting Services
 • Windows Server
 • Internet Information Services, IIS
 • SQL Server (DK's bedste konsulenter)
 • Team Foundation Server (DK's bedste konsulenter)
 • BizTalk
 • SharePoint

Vi er globalt orienterede, hvorfor alle vores med­arbejdere behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale. Vi sætter en ære i at være med helt fremme tek­­no­logisk, hvilket bl.a. betyder, at alle med­ar­bej­dere har en uddannelsesplan. Udover disse kompetencer er vi stolte af at kunne sige, at vores medarbejdere er i besid­delse af stort engagement og høj motivation.


"Ofte er det svært selv at fastholde egne medarbejdere indenfor alle teknologiområder. Edoras specialister kan hjælpe med at gøre jeres projekt til en succes"
Mads Hedegaard, direktør i Edora

Ring til Mads


Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør om vi har ledige konsulenter med den profil, du efterspørger.