Online booking

Den fællesoffentlige bookingløsning, der skaber samarbejde på tværs og øger effektiviteten

WorkForce Planner sikrer effektiv administration og planlægning

WFP understøtter alle opgaver med planlægning og afholdelse af møder og tilsyn - på tværs af alle forvaltningsområder. Det er omfatter bl.a. planlægning og styring af kalendere, kommunikation (sms, email, fysisk og digital post), fremmøderegistrering, opfølgning og arkivering.

WFP kan benyttes alle steder, hvor kommunen, regionen eller den statslige styrelse møder borgere, virksomheder og institutioner, f.eks. ved tilsyn med private skoler, arbejdstilsyn, socialtilsyn, miljøtilsyn, skibstilsyn, erhvervstilsyn, besøg i fængsler og institutioner og møder i Statsforvaltningen. Herudover kan WFP benyttes ved leje af offentlige lokaler eller lokaliteter til koncerter eller private arrangementer.

WFP er integreret med myndighedens kalendersystem, så systemet automatisk kan finde ledige tider hos de medarbejdere, der skal føre tilsyn og mødes med borgerne. Herudover kan systemet let integreres med myndighedens fagsystemer via standardiserede webservice-grænseflader.

Selvbetjening og høj service

Løsningen sikrer høj service overfor mødeparterne ved at tilbyde selvbetjening og mødebooking via egen hjemmeside eller en anden borgerportal, f.eks. virk.dk, borger.dk eller jobnet.dk. Samtidig frigives tid hos medarbejderne til den direkte borgerkontakt.

 • Online booking af møder, tilmelding til arrangementer.

 • Mulighed for elektronisk at bekræfte deltagelse i et møde eller at foreslå et alternativt tidspunkt.

 • Afbud til et aftalt møde eller flytning til et andet tidspunkt

 • Borgeren kan online skrive en besked vedrørende mødet eller uploade dokumenter til brug for sagsbehandlingen.

 • Mulighed for online betaling.

Overblik, fleksibilitet og effektivitet

WFP skaber overblik over alle kontakter og møder med den enkelte borger/virksomhed, så der kan sikres tværgående koordinering. WFP opsættes og konfigureres fleksibelt i forhold til den enkelte kundes behov. Løsningen automatiserer og effektiviserer de administrative opgaver, så fokus kan holdes på bedre borgerservice og højere kvalitet.

Overblik, fleksibilitet og effektivitet

WFP skaber overblik over alle kontakter og møder med den enkelte
borger/virksomhed så der sikres tværgående koordinering

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør om Edoras bookingløsninger.

 

 • Effektiv sagsbehandling
 • Overblik over møder på tværs
 • Fleksible arbejdsgange
 • Selvbetjening
 • Fremmøderegistrering
 • Digital post og NemLog-in
 • Varslinger med sms og email

Læs mere på www.workforce-planner.dk