Edora leverer software til offentlige cloud-løsninger – såkaldte multi-tenant-løsninger. Det er for at sikre en kost-effektiv og skalérbar arkitektur, hvilket har betydning for infrastrukturens kapacitet og i sidste ende for applikationerne til brugerne. Men det har også betydning for det energiforbrug, der skal til for at drive løsningerne. Med multi-tenant-løsningen WFP, som bruges i en stor del af landet kommuner til selvbooking og ressourcestyring, kan man se en positiv miljømæssig konsekvens ved på den måde at samle kunderne på samme hardware-platform. Så selvom Edora får stadig flere kunder på WFP-løsningen, stiger strømforbruget meget langsommere, og strømforbruget pr booking i WFP falder markant. Hvilket kan ses illustreret i ovenstående graf.

“Vi er meget opmærksomme på den store miljøbelastning som verdens stigende it-forbrug medfører. Derfor forsøger vi hele tiden at udvikle vores it-løsninger, så de bliver mere energieffektive. Samtidig er vi gået ind i et forskningssamarbejde med DTU, RUC og AAU om at lave et energimærke for software og softwareinstallationer” fortæller direktør Mads Hedegaard.

Se også nyhed fra InfinIT