Online Booking med WFP

Den fællesoffentlige bookingløsning, der skaber
samarbejde på tværs og øger effektiviteten.

WFP er et komplet booking- og planlægningssystem til digital selvbetjening og ressourcestyring

Effektiv selvbooking og planlægning

WFP understøtter nem selvbooking og check-in samt planlægning og afholdelse af møder og tilsyn – på tværs af alle forvaltningsområder.

WFP kan benyttes alle steder, hvor kommunen, regionen eller den statslige styrelse møder borgere, virksomheder og institutioner fx i Jobcentre og Borgerservice, i forbindelse med Erhvervsservice og -udvikling, sundhedstilbud, tilsynsopgaver mv. Herudover kan WFP benyttes til at håndtere udlån/udlejning af offentlige lokaler til fx idræts- og fritidsformål, koncerter og lignende.

Overblik, fleksibilitet og effektivitet

WFP automatiserer og effektiviserer de administrative opgaver, så I kan holde fokus på god borgerservice og kvalitet.

Med WFP får I et samlet overblik over alle aftaler og ressourcer – og mulighed for koordinering på tværs af forvaltningsområder. Med blokplanlægning og kapacitetsstyring sikrer I, at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Med integration mellem kalendersystemer kan I planlægge møder, booke lokaler og håndtere kommunikationen med alle interne og eksterne mødedeltagere (sms, e-mail, fysisk og digital post) i få arbejdsgange.

WFP understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi med KOMBIT serviceplatform, støttesystemer, SAPA mv., og er i stand til at udvikle integrationer til de fleste fagsystemer.

WFP opsættes og konfigureres fleksibelt i forhold til lige netop jeres behov.

Besøg wfpbooking

Brugervenlig selvbooking

Med WFP kan borgere selv se, booke og ændre deres aftaler. Det kan de gøre fra mobiltelefon, på kommunens hjemmeside eller anden borgerportal, på fremmødestandere i kommunen og fra WFP App. Det giver ejerskab til egen sag, sparer borgeren for tid og giver færre fejlbookinger.

WFP Udviklingsforum

Flere gange årligt er Edora vært for udviklingsfora for kunder med en WFP-løsning. Her drøfter Edoras forretningsarkitekter og udviklere sammen med kunderne nye forslag, ønsker og idéer til videreudvikling af WFP. Udover at danne ramme for uvurderlig erfaringsudveksling og dannelse af nye netværksrelationer, betyder disse fora også, at WFP-løsningerne til stadighed kan imødekomme brugernes behov på de forskellige forvaltningsområder.

Spørgsmål?

Ring til Mads

Kontakt Mads Hedegaard +45 21 26 05 50 og hør om Edoras bookingløsninger.

  • Online booking af møder, tilmelding til arrangementer, booking af lokaler.
  • Mulighed for elektronisk at bekræfte deltagelse i et møde eller at foreslå et alternativt tidspunkt.
  • Afbud til et aftalt møde eller flytning til et andet tidspunkt.
  • Mulighed for online betaling.
  • Effektiv sagsbehandling
  • Fleksible arbejdsgange
  • Fremmøderegistrering
  • Digital post og NemLog-in
  • Varslinger med sms og email

Læs mere på wfpbooking.dk